Dnes je ,
svátek má
a je

Změna velikosti písma

Drobečková navigace

Úvodní stránka > O obci > Historie

Historie

Z historie  obce Zlukova (výpis z kroniky)

První zmínky o obci Zlukov jsou od r. 1200. V té době zde byli osadníci německé národnosti. V r. 1382 patřil Zlukov bratrům Vyšatovi a Buzkovi z Machovic, kteří svůj majetek postoupili králi Václavu IV. V 15. století dostali Zlukov rytíři Smrčkové z Mnichu. Ti Zlukov prodali Kateřině, kněžně Minsterberské ze Sas, manželce Jindřicha IV. A tak se dostal Zlukov do majetku pánů z Hradce a byl připojen panství Řečickému.

Od r. 1720 jsou záznamy, v nichž nacházíme jména osadníků českého původu. Potomci těchto osadníků žijí v obci dodnes. V r. 1921 bylo ve Zlukově 404 obyvatel.

Na návsi u rybníka stojí kaple sv. Jana Nepomuckého, původně dřevěná a r. 1875 přestavěná na zděnou. Roku 1935 byla opravena nákladem 13 000 korun.

V r. 1904 byla postavena dvoutřídní škola. Před školou v malém parčíku je pomník zlukovského rodáka Jakuba Vojty Slukova, významného herce, prvního ředitele divadla Uránie a člena Národního divadla. Pamětní deska je na jeho rodném domě č. 17.

Před pomníkem J. V. Slukova stojí “lípa svobody” a u ní pomník padlých zlukovských občanů z 1. světové války.

Pohled na pomník zblízka

Pomník obětem války zblízka

Pomník obětem války

 

Historický vývoj sídla

Zakládání drobných sídlišť v kraji se odehrávalo ve 13. století. Původní prales byl vypálen a okolo potůčku vznikala sídla. Některá drobná zanikla,větší sídla pak měla už kostel. Větší sídla už byla zakládána okolo čtvercových nebo obdélníkových náměstí.

(Veselí, Soběslav, Kardašova Řečice).

Po roce 1200 bylo sídlo Zlukov založeno německými osadníky. K nejvýznamnějším osobnostem patřil místní rodák Jakub Vojta Slukov, ředitel pražského divadla Uránie a současně jeden z předních herců Národního divadla. Na jeho počest byl založen spolek divadelních ochotníků, který byl půl století hlavním nositelem kultury v obci.

Ve 14. století byl v čele rychtář Andelík. V roce 1382 bratři Vyšata a Buzek z Machovic jsou pány Zlukovskými. Fara patří k Drahovu. V tomto století bylo obyvatelstvo německé.

Společnou historii má Zlukov s městem Veselí nad Lužnicí. To teprve v 15. století spadlo pod držení pánů z Rožmberka. Protože se král obával moci šlechty, Zlukov král Václav IV směnil do svého držení.

Ve 2. Pol. 15. Stol. Patří Zlukov rytířům Smrčkům z Mnichu.

V letech 1448-66 tu vládl Heřman Smrčka a po něm jeho synové.

1492 daroval král Vladislav Zlukov Jindřichu z Hradce.

1501 byl prodán Kateřině, kněžně Minsterberské.

1585 tu panoval Adam II. Z Hradce, který připojil panství ke Kardašovsko řečickému panství..

V roce 1835 je tu 48 domů a 325 obyvatel.

V roce 1862 je tu 50 domů a 348 obyvatel.

V roce 1890 je tu 64 domů a 357 obyvatel.

V roce 1910 je tu 68 domů a 391 obyvatel.

V roce 1921 je tu 64 domů a 404 obyvatel.

V roce 1930 je tu 64 domů a 386 obyvatel.

V roce 1953 je tu 64 domů a 364 obyvatel.

1875 kaple na návsi – dřevěná

1904 postavena škola dvoutřídní.

Většina obyvatel je zaměstnána na dráze v Mezimostí ve Veselí n. L., obyvatelstvo má národnost většinou českou

1926 postaven pomník padlým I. sv. války

Nová silnice k Újezdci, mostní váha

Výsadba obecných lesů, vyměření a projekt kanalizace

1920 – 27 zavedena elektrika z družstevní elektrárny

Družstvo ustaveno z okolních statků Drahov, Nítovice, Pleše, Kard. Řečice, Horusice a st. Správy statků Šimanova.

1929 velké mrazy

1930 znova se vyučuje na škole, obecní knihovna, otevření cesty na Klobasnou

1932 kanalizace

1935 oprava kaple

1936 děti po 5. třídě chodí do školy do Mezimostí

1937 odhalení desky J.Vojty Slukova, turistická stezka

1950 založeno JZD

1951 stavba kravína

1954 výstavba vepřína

1957 zbourání kovárny

1958 – 1960 budování dálkového vodovodu na Tábor okolo obce

1963 čistění kanalizace

1969 dokončena oprava pohostinství a sálu

1970 asfaltování místních cest a cesty na Veselí, osvětlení obce

1971 vyčistěn náveský rybník, opravena kaple

1972 postavení čekárny

1974 odpadní stoka kanalizace k Pelantu

1975 podezdívka okolo školy

1976 Zlukov a Drahov přičleněn k Veselí n.L.

1979 kanalizace od domu č.p.58 okolo silnice k pazderně

1980 postaven u pazderny transformátor, vybudování osvětlení

1981 odstraněny parní lokomotivy, elektrifikace železnice

1982 dostavěna komunikace Zlukov – Drahov

1984 oprava školy

1985 adaptace budovy školy

Za zmínku stojí uvést území okolo Zlukova, které mělo zajímavá jména: Čekal, Železný vršek, Záseky, Čihadlo, Kukače, na Rumlici, Mlíčnice, Branka, na Bojišti, Spáleniště, Padělky, u Lísku, Doubek, Jitárka, Brodecký, u Lávek, Písecký, Hlavně, Vrše, Pláňany, na Skalách a Čapky při hranici s Drahovem.

 

Historie obce Zlukov v datech

r. 1200  - ( ze spisu J.Hrubého ) – první písemná zmínka o Zlukově

r. 1400 - osadníci byli většinou německého původu
            - obec byla v držení různých pánů: Vyšaty a Buzka z Machovic, krále Václava IV, rytíře Smrčky a jeho rodu                    

26.8.1534 - prodala dvůr, louky i pole Aňa, dcera Kateřiny, kněžny Minsterberské,vdova po Jindřichu IV. z Hradce, Matěji  Kuklvejtovi z Horusic

 r. 1545 - nové majitelky, vnučky Aňi  z Hradce, Voršila a Alžběta, provdaná za Diviše Slavatu z Chlumu

 r. 1585  - po smrti Alžběty připadla obec Zlukov Adamovi II. z Hradce a ten ji připojilk panství Řečickému
              - po bitvě Bělohorské se obyvatelé Zlukova museli vzdát evangelické víry, kdo se nevzdal, opustil svou rodnou ves

r. 1684 - Franta Vojta, sedlák ze Zlukova, byl jako podezřelý z kacířství  na panství krumlovském popraven

r. 1720 - sedláci ve Zlukově: Matěj Adamů, Vít Leksa, Vít Novák, Pavel Zavadil, Jakub Janek, Pavel Bartoš, Jiří Vojta, Jan Kadlec, Tomeš Bicek, Ondřej Drábek, Josef Kouba, Tomáš Vaněk,Řehoř Dvořák, Václav Holub, Matěj Krátkej, Jakub Jeníček, Prokop Matějíček, Jan, Janda a Martin Dobeš  

r. 1835 - ve Zlukově 48 domů a 325 obyvatel
            - z té doby pocházejí názvy na území Zlukova: Čekal, Železný vršek, Záseky, U Brůdku, Kukače, na Rumlici, Mlíčnice, na Bojišti, Spáleniště ( oba názvy z r. 1468, kdy zuřila válka mezi pány z Hradce a Rožmberky), dále Padělky, v Lísku, Doubek, Jitárko, Brodecká, u Lávek, Písecké, Hlavně, Vrše, Pláňavy, na Skalkách a Čapky

r. 1875 - původně dřevěná kaple sv. Jana Nepomuckého byla postavena zděná a opatřena novým zvonem

r. 1904 - nákladem obce postavena dvoutřídní OBECNÁ ŠKOLA

r. 1910 - 68 domů, 391 obyvatel, postaven pomník J. V. Slukova

I. sv. válka - padlí – Josef Novák č. 38., Josef Voneš č. 31., František Jeníček č. 63., Jan Vichra č. 35., Jan Novák č. 6., František Hanzal. Vrátili se tři invalidé – Jakub Vaněk č. 40., Jan Lacina č. 78 a Václav Dobeš č.35

r. 1916 - hořela kaplička

r. 1918 - lípy svobody – před školní budovou, před domem č. 45

r. 1920 - zavedena elektrická energie z družstevní elektrárny

r. 1925 - 78 domů, 423 obyvatel

r. 1926 - postaven pomník padlým v I. světové válce
            - přestavěná kovárna
            - postavena veřejná váha

r. 1927 - postavena nová okresní silnice od Zlukova k Újezdci nákladem obce ( za 20.430 Kč.)
            - opraven most u Lávek
            - utvořeno meliorační družstvo pro Zlukov a okolí

r. 1928 - obecní volby – tři strany: 1. Republikánská s domovinou, 2. Malorolnická,  3. – Lidová

r. 1929 - krutá zima – až 1m sněhu, mrazy v lednu –25°C. V únoru  10.  – 37°C, 11.–39°C. Zmrzlá polní i lesní zvěř, stromy.

r. 1930 - 1. ledna – otevřená II. třída obecné školy – učitelka paní Jirousová ze Soběslavi
            - otevřená vozová cesta přes Klobasnou, sčítání lidí – 386 osob

 r. 1931 - obec prodala p. Josefu Vaňkovi (č. 31) starou hasičskou schráň a postavila novou hasičárnu
             - knihovna – 31.12. 234 svazků ( knihovník Jos. Čížek)
             - knihovna vznikla po převratu 1918 z bývalé knihovny J. V. Slukova, která byla majetkem Pošumavské Jednoty V Praze

r. 1932 - provedena kanalizace – rozpočet 58 000 Kč  ( honební společnost ponechala nájem po tři roky v obnose 13.500 Kč. Zbytek hradila subvence.)
            - zatarasení a vyčištění rybníka na návsi
            - provedena meliorace pozemků ( odvodněno 108.952 ha)

r. 1934 - II.pokus – nasazování ryb do návesáku se vydařil

r. 1935 - oprava kaple – stavitel Kubovský z Mezimostí, nákladem 15.000 Kč.

r. 1936 - podle nařízení o povinné školní docházce musí děti po 5 letech školní docházky pokračovat v měšťanské škole v Mezimostí

r. 1937 - Návesní rybník pronajat rybářům
          - 9.5. slavnostní odhalení pamětní desky J. Vojty Slukova v č. 17 otevřena turistická stezka J. V. Slukova z Mezimostí přes Klobasnou do Zlukova, přes Řípec do Soběslavi – přítomna dcera J. Vojty Slukova

r. 1938 - 23.10. – mobilizace, zabírání koní pro vojenské účely ( 20 koní dopraveno do Třeboně)

16.10. – vypukla ve Zlukově slintavka a kulhavka. Uhynulo 22 kusů. Obec platila dozor drnomistra

19.11. - rozpad všech politických stran a utvořena strana Národního souručenství

Kronikářský zápis Jos.Čížka končí v polovině roku 1938. Další zápis je až v roce 1950.

r. 1949 - založení JZD – drůbežárna

r. 1950 - Kino – majetek MNV v hostinci u Hůlků
            - 15.8. otevřen celoroční dětský útulek

r. 1951 - dokončena stavba kravína
            - úprava školní zahrady, železný plot kolem pomníku J. V. Slukov
            - 1.10. útulek přeměněn na MŠ

r. 1952 - vybudovaná družstevní prádelna
            - nové lavice do školy

r. 1953 - MuDr. Josef Vaněk, rodák ze Zlukova dostal titul ,, Laureát státní ceny „

r. 1954 - Vesnické spotřební družstvo- K. Fleišman, Fr. Vojta, J.Chlaň – do obvodu patří prodejny a hostince 12 obcí
            - výstavba vepřína

r. 1955 - nová ředitelka MŠ – Libuše Toušová ze Soběslav
            - oprava kapličky

r. 1956 - otevřen hostinec – vedoucí Jiří Mžik            

r. 1957 - zrušení MŠ, opět celoroční útulek
            - zbourání kovárny

r. 1958 - nové vedení JZD, obnoveny maškarní průvody, vysázeny smuteční vrby

r. 1959 - zrušena STS

r. 1960 - nové volby do MNV
            - žáci MŠ a ZDŠ – divadelní představení  pohádky Čtverák Hastrman,dramatický kroužek při OB sehrál veselohru V. K. Klicpery, Zlý jelen
            - zrušeno místní kino, zavedeno putovní kino

r.1961 - 1.4. navštívili naši obec turisté z Moskvy
           - JZD má 60 členů ( průměrný věk 53 let ) + 3 učni
           - zahájena stavba dálkového vodovodu
           - v obci 41 televizorů

r.1962 - přestavěna prodejna, zařízená samoobsluha
           - přestalo dojíždět putovní kino

r. 1963 - generální oprava kanalizace
            - vypuštěný a vyčištěný rybník- rybník „Koubák „ byl vyhlouben a rozšířen za účelem požární nádrže

r. 1964 - volby
            - nový předseda JZD, za J. Hojka nastoupil St. Dvořák
            - výstava ovoce a zeleniny + drobné hospodářské zvířectvo
            - 18.12. divadelní představení G. Tajovského „ Ženský zákon“

r. 1965 - vybudován park před pomníkem J. V. Slukova,  lavičky, stromky a keře

r. 1966 - OB a ČSM  sehráli divadelní představení „ Úsměvy a kordy“ 

r. 1967 - výstava hospodářského zvířectva ( ČSCHDHZ)

r. 1968 - nový vlastní kombajn JZD
            - nový výbor ČSŽ, předsedkyně R. Vichrová
            - 30.11. uzavřeno Pohostinství – generální oprava

r. 1969 - generální oprava Pohostinství, založení TJ – Sokol

r. 1970 - TJ Sokol – oddíl odbíjené mužů
            - členové TJ upravili hřiště
            - dokončení opravy Pohostinství
            - výbojková elektrická osvětlení
            - asfaltová silnice Zlukov – Veselí

r. 1971 - JZD dostalo titul „ Družstvo ČSSP“ - veřejná oslava, umělci z Prahy - L. Hermanová, Sv.Amortová, A. Janoušková, St. Procházka

r. 1972 - 5.12. prvně rozsvíceno výbojkové osvětlení
            - od 1.7. jezdí autobus

r. 1973 - dokončena stavba čekárny
            - 70 let od úmrtí J. V. Slukova
            - 18.3. položení věnce; přednáška učitele Fr. Hybše, kronikáře z Veselí
            - 7.10. delegace ochotníků z Tábora, projev p. Freilacha, který byl i při odhalování pomníku

r. 1974 - JZD vybudovalo vlastní jídelnu ( obědy se vozí z K. Řečice)
            - dokončena kanalizace v Pazdernách až k F. Vojtovi
            - úprava prostranství u čekárny ČSAD
             - dokončena stoka k Pelantu
             - 17.8 větrná smršť a silné krupobití, vše na polích, lukách i zahrádkách bylo zničeno
             - padl les v Klobasné a v okolí Nového rybníka
             - v JZD byly zničeny 2 kolny, střecha ze skladu sýpek i kravína
             - vyvráceny břízy kolem silnice Zlukov – Veselí
             - vytlučená okna téměř ve všech staveních
             - počátkem října rozkvetly jabloně a hrušky

r. 1975 - dokončena autobusová zastávka
            - podezdívka  a nový plot kolem školy
            - v Braně až k domu pana Suchana vyasfaltovaná silnice
            - v našem katastru se velmi rozmnožila černá zvěř

r. 1976 - od 1.1. zrušen NV a obec Zlukov připojena k Veselí n/L.Pro zprávu obce je určen 7 členný občanský výbor.
            - JZD Zlukov,založené r. 1949 přešlo do seskupení JZD Veselí n/L.
            - chodník od čekárny k pomníku padlých
            - asfaltovaná silnice z Brany do Pazderen
            - následkem sucha úplně zmizela voda z Návesního rybníka

r. 1977 - 24. 7. – oslava 130. výročí narození J.V. Slukova –pořádal JZK Blata Veselí
           - 10.8. po silném dešti byla zatopená Brana, po cestě od kravína do Brany se valila voda jako v řece, z druhé strany šla na Branu voda z přelitého Koubáku. Voda se čerpala dvěma stříkačkama (jedna místní,druhou půjčili ze Soběslavi). Zatopeny byly i dvory č.12 a 13 .Podobná situace se opakovala ještě dvakrát v tomto měsíci.
            - v červnu skončilo vyučování na zdejší škole. Škola zrušena
           - 1. září začnou všechny děti , od 1. třídy až – 4.třída (5.třída byla již zrušena dříve) dojíždět do Veselí II. S tímto rozhodnutím se místní občané nechtěli smířit. (byly velmi bouřlivé schůze
            - vysazování okrasných keřů, chodník na návsi

r. 1978 - stavba a úprava silnice Zlukov – Drahov
            - 90 domů
            - chodník od č. 26 do Brany
             - kanalizace od č. 62 k č. 78

r. 1979 - velké polomy v lesích následkem sněhových vánic
            - pokračuje stavba silnice do Drahova
            - rozšířen most přes stoku z Nového do Pelantu
            - velký úbytek zvěře (zajíc, bažant)
            - oprava hráze rybníku Vršák (v držení MS)
            - myslivci vysázeli stromy ve Vrších a u Sádky
            - výstava prací domácích kutilů ( ČSSŽ )
            - mimořádná úroda borůvek a hub, neúroda ovoce

r. 1980 - v Pazdernách postaven nový transformátor
            - položeny žlaby na svod vody u č. 11

r. 1981 - velké jarní mrazy – zmrzly květy na třešních a jabloních
            - oprava povrchu asfaltových cest v obci, které byly poničeny tanky při vojenském cvičení

r. 1982 - dokončena stavba silnice Zlukov – Drahov
            - nová elektrická linka ve směru od Řípce na Drahov, na kterou se obec napojila

r. 1983 - vybudování laviček u autobusové zastávky
            - výsadba višní kolem silnice k Drahovu
            - 14. 5.  80. výročí úmrtí J. V. Slukova – vzpomínkové odpoledne,vystoupili členové  ND

r. 1984 - oprava školy

r. 1985 - začala rekonstrukce místní školy ( nová okna, dlažba, podlahy, nové příčky, rozveden vodovod, nové odpady, soc. zařízení, vybavení kuchyně )
            - nové soc. zařízení v Pohostinství
            - agitační závěsné skříňky
            - úprava hřiště

r. 1986 - vybavení zasedací  místnosti OV
            - oprava prodejny Jednota
            - zavedení akumulačních kamen do školní budovy
            - místní knihovna přestěhována do hasičské sborovny za účelem opravy místnosti v budově školy

r. 1987 - pokračují práce v rekonstrukci školy
            - zpracován plán vodovodu
            - opravena místnost pro obecní knihovnu
            - opraveno hřiště Drska

r. 1988 - budování obecního vodovodu

r. 1989 - vodovod – budování domovních přípojek
            - nové podlahy v útulku
            - úprava návsi – osázení u pomníku

r. 1990 - volby – ing. V. Tůma – starosta

r. 1991 - byl sestaven Program obnovy vesnice
            - 16. 11. – provedeno prořezání lip u kapličky ( na základě povolení )
            - sbírka na opravu kapličky ( 6.160 Kč)
            - rekonstrukce kapličky
            - soukromá pojízdná prodejna masa
            - kadeřnické služby
            - knihovna není majetkem obce
            - celoroční útulek byl přeměněn na MŠ

r. 1992 - zrušeny dvě autobusové linky
            - transformace JZD 23. 5. 1992 na stadionu ve Veselí
            - likvidace JZD
            - vznik Jinos Agro s.r.o. – ředitel ing. F. Jindra

r. 1993 - konec prodejní činnosti spotřebního družstva Jednota
            - náhradní prodej – F. Pípal ( ve škole)

r. 1994 - dokončena oprava kapličky a školy
            - 10 občanů obdrželo telefonní čísla
            - 1. 11. se poprvé rozezněl elektrický zvon v kapličce (zvoní každé poledne a večer v 18. hod.)
            - do báně na zvoničce uložil pan Jiří Hrádek při rekonstrukci kapličky „ poselství budoucím generacím“!

r. 1995 - 7. 5. – beseda s pamětníky II. světové války
            - 14. 5. – výstava dokumentu o životě J. Vojty Slukova ( zapůjčil pan J. Pražma)
            - otevřena prodejna paní H. Hesové – Smíšené zboží
            - postavena telefonní budka

r. 1996 - umělci z Prahy – Estráda – 17. března – St. Procházka, R. Adam, J. Suchánek
            - ořezání všech stromů u rybníka
            - po 45 letech – Procesí na pouť do Drahova
            - 25. 9. začala úprava rybníka – vyhloubení dna, navršení hráze (rybářství Třeboň)
            - volby 31. 5. – zvítězila ODS
            - 90 let od založení SDH

r. 1997 - 11. 5. – vítání občánků
            - do naší obce 1x měsíčně dojíždí MuDr. H. Blažková

r. 1998 - sbírka na opravu kostela v Drahově
            - začalo jednání o plynofikaci  obce

r. 1999 - 13. 1. se uskutečnilo jednání s firmou N + N o provedení plynofikace naší obce
            - opravena hasičská zbrojnice, vybudována společenská místnost
            - 24. 1. – varieté z Plzně
            - obnova rybníka Pelant p. ing. J. Drs

r. 2000 - společné přivítání r. 2000 – ohňostroj
           - 29. 4. – vystoupení dětského pěveckého sboru Gaudiáček z Veselí n/L. -vedoucí p. uč. E. Vachová( ve sboru zpívá žákyně Martina Baloghová  a žák Roman Zelený z naší obce)
            - sbírka na rekonstrukci oltáře v kapličce
            - 20. 5. okrskové hasičské cvičení
            - 1. 11. zasazena „ lípa tisíciletí“ ( před Tarabů )
            - oprava veřejného osvětlení

r. 2001 - podepsání smlouvy s firmou Comett Plus Tábor o autobusové dopravě
            - probíhá plynofikace obce – firma UNIGAS
            - výkopy přípojek plynů do domů

r. 2002 - kolaudace plynovodu 29. 8.
            - provozovatelem knihovny je opět obec

r. 2003 - 6. 5. pouťová mše před „ Vlachů“
            - 29. 5. májová pobožnost u Kadleců na zahradě
            - 21. 6. – velká vzpomínková slavnost k 100. výročí úmrtí Jakuba Vojty Slukova

r. 2004 - sraz rodáků obce Zlukov

Kronikáři obce

 r. 1922 – 28. 6. 1931   Josef Vaňata – zaměstnanec ČSD

 r. 1931 – ½ roku 1938  Josef Čížek – řídící učitel

 24.4. 1940 je dopsán r. 1938, rukopis není p. Čížka, podpis pod zápisem je nečitelný

 r. 1940 – 1950  není psáno

 r. 1950 – 1958  František Kubálek – ředitel školy

 r. 1958 – 1963  Bohuslav Eberle – ředitel školy

 r. 1963 – 1971  Miloslav Peták – učitel

 r. 1971 – 1982  Jiří Hůlka

 r. 1985 – 1991  Alena Hrádková ( 1983, 1984 dopisovala )

 r. 1993 - Anna Zemanová ( 1991, 1992, 1993 – dopisovala )

Knihovníci obce

Josef Čížek – řídící učitel

František Kubálek – ředitel školy

Bohuslav Eberle – ředitel školy

Marta Šašková

Václava Zemanová

Škola

Josef Sedloň                 správce školy 1904

Josef Čížek                  správce školy

B. Veitauer                   řídící učitel

František Kubálek        ředitel školy  1950

Bohumil Liška              ředitel školy  1957

Bohuslav Eberle           ředitel školy  1959

Stanislava Nouzová      ředitelka školy 1969

Jan Hejný                      ředitel školy 1971 – 1977  škola uzavřena

Starostové obce Zlukov

1919 – 1923   Jan Kouba

1923 – 1928   Josef Salaba

1928 – 1932   Josef Novák  (č. 25 )

1932 - ? Josef Novák

další údaje nejsou známy

Předsedové národního výboru

1950 – 1957  Václav Vichra

1957 – 1960  Jan Chlaň

1960 – 5. 12 1964  František Brabec

1964 – 1970  Jan Chlaň

1970 – 1971  Josef Novák ( č. 1)

1971 – 1976  Jiří Vránek

Předsedové občanského výboru

1976 – 1981  Jiří Vránek

1981 – 1990  Anna Tůmová

Starosta obce

1990 - 2010            ing. Václav Tůma

 2010 - 2018           ing. Zdeněk Zeman

 2018 -                    Jan Lacina

Památkově chráněné objekty

areál statku č.p. 28

pomník J. V. Slukova

mohylník – pohřebiště v lese Klobasná

zapsán je i milník, který však nelze najít

Zmínku zasluhují četné objekty s architektonickými prvky na fasádě.

Stránky zdarma

Vytvořte si vlastní webové stránky zdarma na doméně www.zlukov.cz

Registrujte se zde

Partnerská obec Nový Přerov

www.novyprerov.cz

Mateřská škola  

U Rybníčka Zlukov

www.mszlukov.cz

Fulltextové vyhledávání

15. 6. Vít

Zítra: Zbyněk

Novinky ve fotogalerii

Rekonstrukce obecní budovy 2015

Fotogalerie

FOTOGALERIE - ZLUKOV

http://zlukov.rajce.idnes.cz/

Napsali o nás

http://cs.wikipedia.org/wiki/Zlukov

Zaniklé školy Táborska, Táborský deník, únor 2014

CCF23022014_00002[1].jpg

Táborský deník, Místo, které jsme navštívili...
Únor 2014

CCF23022014_00003.jpg

Táborský deník 15.5.2012

IMG[3].jpg

MF Dnes 5.3.2012
IMG[2].jpg

Masopust 2010

O našich hasičích

Zlukov žije bohatým kulturním životem

Zlukovský betlém

Reportáž ČT.

http://www.ceskatelevize.cz/ct24/regiony/208637-svata-rodina-i-s-andelem-jsou-ve-zlukove-jako-zivi/

Táborský deník 25.12.2012

http://taborsky.denik.cz/zpravy_region/zlukovskou-naves-zdobi-jeslicky-v-zivotni-velikosti.html

Návštěvnost stránek

179429